İLETİŞİM SİTE HARİTASI
 
Share |
ANASAYFA HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ REFERANSLARIMIZ MAKALELER DÖKÜMANLAR
 
DÖKÜMANLAR
Yapım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Hesaplaması

Kurumlarının yapım ihalelerine katılan isteklilerin tekliflerini değerlendirme aşamasında kullanabileceği bir programdır.

Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Değerlendirmesi, Kamu İhale Genel Tebliği 'nde belirtilen esaslara göre otomatik olarak hesaplamaktadır.

Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Hesaplama Aracını download etmek için tıklayın (Şifre: g3grup.com )

Yapım İşlerinde Sınır Değer Hesaplama Aracı Önemli Bilgi: Bu program, ilanı veya duyurusu 01/01/2011 tarihi ve sonrasında yapılan yapım işleri ihalelerinde kullanılacaktır.

Kamu İhale Mevzuatında Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sınır Değeri Hesaplaması

(22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre, 22.08.2009 dan sonra ilanı veya duyurusu yapılmış ihaleler için geçerli)

Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır.

Tort1 : Geçerli tekliflerin (Tn) aritmetik ortalaması (Tort1 =Image)

σ : Geçerli tekliflerin standart sapması (σ = Image)

Aritmetik ortalamadan standart sapma çıkartılır ve eklenir.

Tort1- σ

Tort1+ σ

Aritmetik ortalama değerinin standart sapma kadar aşağısı ve standart sapma kadar yukarısı arasında kalan bölgede yer alan tekliflerin tekrar ortalaması alınmak suretiyle, ikinci aritmetik ortalama bulunur.

Ti : Standart sapma aralığında kalan teklifler : { Ti: (Tort1- σ ≤ Ti ≤ Tort1+ σ)}

Tort2 : Standart sapma aralığında kalan tekliflerin (Ti) aritmetik ortalaması (Tort2= Image)

Hesaplanan ikinci aritmetik ortalama yaklaşık maliyete bölünmek suretiyle (C) değeri elde edilir.

C : Tort2/YM →

(C) değeri aşağıdaki eşitliklerin ilgili olanında yerine konularak (K) değeri bulunur.

C < 0,60 → Image

0,60 ≤ C ≤ 1,00 → Image

C > 1,00 → Image

Sınır değer aşağıdaki eşitlikten bulunur:

SD (Sınır değer) = Image

Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerinde ve % 40’ının altındaki teklifler dışında tek geçerli teklif bulunması durumunda; “Tort2” değeri tek geçerli teklife eşittir. Yaklaşık maliyetin % 40 - % 120 aralığında geçerli teklif bulunmaması durumunda; sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ıdır.

AŞIRI DÜŞÜK TEKKLİF İLE İLGİLİ DİĞER YAZILAR
AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMA ÖRNEĞİ
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFİN HESAPLANMASI
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
 
BU SAYFAYI ÖNERİN
Bu sayfadaki içeriği beğenebilecek kişilere göndererek onların da haberdar olmalarını sağlayabilirsiniz.
 
 
BU SAYFAYI DEĞERLENDİRİN
Bu sayfadaki içeriği değerlendirin, dilek ve şikayetlerinizi bize bildirin.
 
 
 
© 2007