İLETİŞİM SİTE HARİTASI
 
Share |
ANASAYFA HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ REFERANSLARIMIZ MAKALELER DÖKÜMANLAR
 
MAKALELER
AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMA


İstekli firma teklfinin idarenin belirlediği sınır değerinin altnda kalması halinde idarenin belirlediği süre içersinde
yaklaşık maliyetini analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

  1. Teklif Edilen Birim Fiyat Listesi
  2. Hesap Tablosu (kurum fiyatlarının %25 altında karsız)
  3. Analizler (Ek-Y.2)
  4. Analizlerde gösterilen Rayiçlerin bedelini gösteren 45.1.14 maddesince Proforma Faturalar
  5. Maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8)
  6. Genel Giderler (% 1,5 sözleşme giderleri, % 0,05 KYK payı gideri, % 0,11 kesin teminat gideri, % 0,10 allrisk vb.)
  7. Metrajlar

aşırı düşük teklif savunması nasyl yapılır ? aşırı düşük savunma örneği incelemek için tıklayınız

AŞIRI DÜŞÜK TEKKLİF İLE İLGİLİ DİĞER YAZILAR
AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMA ÖRNEĞİ
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFİN HESAPLANMASI
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
 devamı >>
BANKA DEKORASYONU “Tadilat / Dekorasyon Yönetim ve Kontrollük Hizmetleri”nde Bir Mimar: Tülay Çoban
“MİMARIN HALLERİ” başlıklı mini dosyamıza başlarken çıkış noktamızın, mimarların giderek “tasarım” alanının dışına doğru genişleyen meslek uygulamalarında rol almalarına rağmen mimarlık ortamında bu konunun gündeme çokça getirilmemesi olduğunu belirtmiştik. Bu dosyada bu bağlamda değişik deneyim örneklerini yansıtmaya çalışıyoruz. Amacımızın bu deneyimler ışığında özellikle “tasarım” alanı dışındaki mesleki hizmet alanlarının sınırlarını ortaya koyabilmek ve bu durumu sorgulayabilmek olduğunu yeniden belirtelim… İlk mini dosyamızı, deneyimli bir kuşaktan Çelen Birkan’la yaptık ve kamudaki mesleki deneyimini bizimle paylaştı. İkinci dosyamızın konusu, orta kuşaktan Varjan Yurtgülü’yle yaptığımız “mimari tanıtım hizmetleri” idi. Bu dosyamızda biraz daha gençleştik. Bu sayıda Tülay Çoban “Tadilat / Dekorasyon Yönetim ve Kontrollük Hizmetleri” ile ilgili deneyimini bizimle paylaşıyor. Daha önce de belirttiğimiz üzere, bu sayıdan sonraki konularımız daha yeni sayılabilecek alanlarda olacak. Dosyamızda ayrıca bu konuda açılım yapacak yazılara da yer vereceğiz. Değişik örneklere ilişkin katkılara da açık olduğumuzu da tekrar edelim.
 devamı >>
TEKLİF VERİLMEDEN ÖNCE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN KONULAR

1. Müşterinin maddi imkanları (kredisi, finans gücü vb), piyasa imajı, daha önce yaptırmış olduğu işlerde problemlerle karşılaşılıp karşılaşılmadığı araştırılmalıdır.
2. İşin ödeneğinin ne kadarlık kısmının ayrıldığı öğrenilmelidir.
3. İşin daha önce ihale edilip edilmediği, edilmiş ise iptal nedeni öğrenilmelidir.
4. Hangi firmaların bu işe ilgi duyduğu, ya da katıldığı öğrenilmelidir.
5. İşin teşvik ve diğer mevzuatlar yönünden avantajları araştırılmalıdır.
6. İş yurt dışında ise, ülkenin ekonomik ve siyasi durumu araştırılmalı, yurt içinde ise ekonomik ve siyasi beklentiler dikkate alınmalıdır.
7. İşin alınış amacı ve kazanç öngörüleri belirlenmelidir (sadece kar, referans, prestij, ekipman ve/veya kadro değerlendirme vb.).

 devamı >>
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
GİRİŞ
İhale ile ilgili olarak Türkiye’de ortaya çıkan en önemli sorun, tekliflerin değerlendirilmesi işlemi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin seçimi üzerinde yoğunlaşmaktadır.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Açık İhale usulünde süreç aşağıdaki gibidir.
İhale saatine kadar istekliler tarafından hazırlanan teklif zarfları bir alındı belgesi (İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi KİK006.0/Y) düzenlenerek zarfı teslim edene verilir. Teklif zarflarını idare adına alan görevli bu zarfları bir tutanakla (KİK007.0/Y) ihale saatinde ihale komisyonuna teslim eder.
Teklif zarfları ihale komisyonu tarafından istekliler önünde incelenir. 4734 sayılı Kanun’un 30. maddesinin birinci fıkrasına uygun olmayan teklif zarfları açılmadan değerlendirme dışı bırakılır. Uygun olmadığı için değerlendirme dışı bırakılan teklif zarfına ilişkin “Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan İhale Teklif Zarfına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” (KİK009.0/Y) düzenlenir.
Şekil şartına uygun olan zarflar istekliler huzurunda alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan belgeler için “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” (KİK010.0/Y) düzenlenir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler için “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak” (KİK011.0/Y) düzenlenir. Uygunsuzlukların teklifin esasını değiştirip değiştirmeyeceği hususu komisyonca diğer oturumda değerlendirilir.
İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin “Teklif Edilen Fiyatlar Formu” (KİK020.0/Y) düzenlenir.
Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler İhale Komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

AŞIRI DÜŞÜK TEKKLİF İLE İLGİLİ DİĞER YAZILAR
AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMA ÖRNEĞİ
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFİN HESAPLANMASI
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

 devamı >>
YAKLAŞIK MALİYET HESABI İLE İLGİLİ PÜF NOKTALAR

Bilindiği Üzere 4734 sayılı ihale kanundan sonra Birim Fiyatlı ihale yöntemi terk edilerek, yerine isteklinin her kalem için kendi Birim Fiyatlarını belirleyerek teklif verdiği sisteme geçilmiştir. İdareler ise isteklinin verdiği fiyatları karşılaştırmak için kendi hesap yöntemleriyle işin keşfini hazırlarlar bu keşiflere "yaklaşık maliyet " yada "yaklaşık maliyet hesabı" denir. Yaklaşık maliyet hesabı yasa gereği gizli tutulmakta ve 3. şahıslara açıklanmamaktadır. İstekliler kendi tekliflerini hazırlarken herhangi bir yerde yanlışlık yapıp yapmadıklarını anlamak ve idarenin hazırladığı yaklaşık maliyetlerle karşılaştırmak yada ihale başka bir şehirde ise o şehre giderek ihale dosyası alıp almamaya karar vermek için idarelerin hazırladıkları yaklaşık maliyetleri tahmin etmeye çalışırlar.

Şimdi sizlere ihale ilanına bakarak idarelerin hazırladıkları yaklaşık maliyetleri tahmin etmek için birkaç püf noktasını hatırlatacağız..

 

 devamı >>
Hakediş ve Kesin Hesap Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Hak ediş hazırlama süreci
1.  İdari hakedişler sözleşmelerinde belirtilen tarihlerde idareye sunulmalı, bu terminler dikkate alınarak hakediş hazırlama süreci başlatılmalıdır.
2.  Hak edişte kullanılacak bilgilerin sahadan hakediş bölümüne ulaşmasında gecikmeler olmamalıdır.
Hak ediş ön kapağı
3. Hak ediş ön kapağındaki bilgiler sözleşme bilgileri ile uyumlu olmalıdır.
Hak ediş içindeki bilgi ve belgeler
4.   Her hakediş raporunda, içerikleri son durumu yansıtacak şekilde düzenlenen, hakediş keşif özeti, yeşil defter, gerekli imalatların metrajları, varsa nakliye analizi ve metrajı ile mesafe tutanağı mutlaka yer almalıdır.
5.     İmalat sırasında düzenlenen ataşmanlar, ihzarat söz konusu ise ihzarat tespit tutanağı, fiyat farkı var ise fiyat farkı ile ilgili hesaplar ve bu hesaplara dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgeler hak edişe ilave edilmelidir.
6.     Ara hak edişlerin, içerdikleri bilgi ve belgeler bakımından hatasız ve noksansız düzenlenmelerine özen gösterilmelidir. Bu durum kesin hakedişin hazırlanmasını önemli ölçüde çabuklaştırıp, kolaylaştıracaktır.
7.     Her hak ediş döneminde yapılan işlerin miktarını kesin olarak belirlemenin pratik güçlükleri olduğundan, her hakediş düzenlenmesinde, inşaatın başından itibaren yapılan işlerin tamamının tutarı hesaplanmakta ve bundan bir önceki hakediş tutarı çıkarılarak son hak edişin tutarı bulunmaktadır. Ancak,  her ara hak ediş

 devamı >>
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ

1991 yılında Almanya’da bir mühendislik bürosunda çalışırken, firmanın sahibi ve Mannheim şehri encümen azası Sn. Gert Kordes ( Yük. Müh. Mimar) ile yaptığımız bir konuşma esnasında, Almanya’da pekçok genç mühendis ve mimarın master ve doktora öğrenimi görmekteki amacının iş bulamamaktan kaynaklanan boş vakitlerini değerlendirmek olduğunu öğrendim. Açıkçası epey garipsedim bu durumu. Öyle ya; uzmanlaşmak, akademik kariyer yapmak gibi konuların boş vakit değerlendirmek ile özdeşleşmesi pek mümkün görünmedi bana. Özellikle yüksek mühendislerin ve doktor mühendislerin görev ve sorumluluklarının bambaşka olduğu, aldıkları maaşların da buna tamamen yansıdığı bir ortamda nasıl olup da insanların olaya bir hobi gibi yaklaştıklarını yeterince anlamlandıramadım dersem doğru olur.

 devamı >>
İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ
Untitled Document
İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ

İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ (Dr. Murat KURUOĞLU)

İnşaat sektörü karmaşık yapısı ve projelerin tek ve tekrarlanamaz niteliği ile kendine özgü ( el yapımı halı misali eşsiz) bir sektördür. Bu sektörü karmaşık kılan, her proje için yeni baştan örgütlenen pek çok tarafı (mal sahibi , proje müellifleri, yükleniciler, alt yükleniciler, malzeme üreticileri , çevre örgütleri, kamu kuruluşları v.b.) ve pek çok aşamayı (ön fizibilite, tasarım , ihale, imalat, işletme, bakım v.b.) bünyesinde barındırması ve tüm bu taraflar ve aşamalar arasında oluşan bir seri belli belirsiz ilişkileridir. Bu karmaşık yapıyı analitik olarak çözümlemek, örgütlemek ve bir amaç doğrultusunda hedef verme işi de bir o kadar zor olacaktır. Ancak bu işin zorluğu yanında projenin başarısındaki payı kesinlikle göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu noktada bu zorluğun üstesinden gelmek için, işletme ve mühendisliğin ortak çalışması sonucu İnşaat Yönetimi (Construction Management) disiplini ortaya çıkmış ve karmaşık yapıyı modellemiştir. Zamanı, parayı , malzeme-makine-işçilik kavramlarının bütünleşik adı olan kaynak verilerini optimize etmeye çalışan bu dal, bakış açısını insan üzerinde tutmaya çalışmaktadır. Gerçekten inşaat sektörü diğer sektörlere göre emek yoğun bir sektördür. Bu sektörün sağladığı istihdam ve istihdam edilen insanlar göz önüne alındığında bunun üzerine ciddiyetle gidilmesi geren bir konu olduğu ortaya çıkar. İnsan temel ihtiyaçlarının sonsuzluğu karşısında algılama,düşünme yapısı diğer bir değişle kültürü anlaşılabilir bir yapı olmakta, atalarından süregelen alışkanlıklara sahip insan oğlu yeni kazandığı bir alışkanlığı iki nesil sonrasına aktarabilmektedir.

 devamı >>
İnşaat Proje Yönetimi Temel İlkeleri -1
İnşaat Proje Yönetimi Temel İlkeleri -1

İnşaat Proje Yönetimi Temel İlkeleri -1 (Dr. Murat Kuruoğlu).

İnşaat proje yönetimi, bir profesyonel yönetim süreci olup, ilk düşünceden (hayallerden) işin tamalanıp malsahibine teslim fiziksel olarak teslim edilinceye kadar geçen süreç içinde süre, maliyet ve kalite kontrolü için hazırlanan prosedürler bütünüdür.

İnşaat proje yönetimi, malsahibinin projedeki başarısı için, profesyonellerce oluşturulmuş bir ekip tarafından, bütünleşik sistem ve prosedürlerin uygulanması anlamındadır. Bu sistem ve prodesürler, farklı uzmanlıkları ve tarafları projede etkin ve anlamlı biçimde kullanmak amacı ile tasarlanmışlardır. Bu husus bütünleşik uzmanlık yaratarak bireysel uzmanlığınkinden daha fazla yarar sağlamayı hedefler.

İnşaat projesi yönetiminde sürecin katagorilere ve aşamalara bölünmesi, her aşamanın yeter detayda tanımlanması ile birlikte, formüle edilebilir bir yapı ortaya çıkmaktadır. Bu yapıdaki fonksiyonlar kategorilere ayrılarak tanımlanmışlardır. Bunlar ;

 devamı >>
İnşaat Proje Yönetimi Temel İlkeleri -2
İnşaat Proje Yönetimi Temel İlkeleri -2

İnşaat Proje Yönetimi Temel İlkeleri -2 (Dr. Murat Kuruoğlu).

Proje yönetimi ve kapsamı bir öncek yazıda tanımlanmıştır. Bu sayıda proje yönetim ana fonksiyonlarından olan proje yönetiminin genel yapısı ve kapsamı ele alınacaktır. Bu bölüm inşaat proje yönetimi ve organizasyonunu kapsamakta, inşaat proje yönetim planı ve onun anahtar bileşenleri anlatılmakta ve İnşaat Proje Yönetim anlayışında bir projenin hedefleri, felsefesi ve unsurlarının ana hatları ortaya konulmaktadır. Bu yapı ana aşamalar biçimde aşağıdadır.

 devamı >>
İnşaat Proje Yönetimi Temel İlkeleri -3
İnşaat Proje Yönetimi Temel İlkeleri -3

İnşaat Proje Yönetimi Temel İlkeleri -3 (Dr. Murat Kuruoğlu).

Proje Yönetiminin fonksiyonları ve aşamalara göre kapsamında genel yapısı ve organizasyonel yaklaşımı bir önceki yazıda ortaya konulmuştur. Bu sayıda proje yönetim diğer bir ana fonksiyonlarından olan maliyet yönetiminin genel yapısı ve kapsamı ele alınacaktır. Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlı bir maliyet yönetim sistemi ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesinde inşaat proje yöneticisinin ekip üyelerine yardımcı olması hususunda esasları içermektedir. Etkin maliyet yönetiminin anlamı, malsahibinin mali sınırlar içinde gerçekçi bir proje bütçesinin hazırlanmasını ve sözleşmedeki koşullar çerçevesinde maliyet yönetimi teknik ve becerileri ile, projenin en ekonomik biçimde planlanmasını, tasarlanmasını, yapımını sağlamaktır. Bu yapı ana aşamalar biçimde aşağıdadır.

 devamı >>
İnşaat Proje Yönetimi Temel İlkeleri -4
İnşaat Proje Yönetimi Temel İlkeleri -4

İnşaat Proje Yönetimi Temel İlkeleri -4 (Dr. Murat Kuruoğlu).

İnsanları, ekipmanları, araçları ve parayı projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalışan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardır. Doğru planlama, programlama ve koordinasyon projenin istenen kalitede, zamanda ve öngörülen bütçe içinde tamamlanması açısından da gereklidir. Bu bölümde proje yöneticisinin zaman yönetimindeki temel görevleri olan program geliştirme, izleme ve uygulama ile düzenli rapor hazırlama konuları açıklanmıştır.

 devamı >>
 
BU SAYFAYI ÖNERİN
Bu sayfadaki içeriği beğenebilecek kişilere göndererek onların da haberdar olmalarını sağlayabilirsiniz.
 
 
BU SAYFAYI DEĞERLENDİRİN
Bu sayfadaki içeriği değerlendirin, dilek ve şikayetlerinizi bize bildirin.
 
 
 
© 2007