İLETİŞİM SİTE HARİTASI
 
Share |
ANASAYFA HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ REFERANSLARIMIZ MAKALELER DÖKÜMANLAR
 
MAKALELER
İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ

 

İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ (Dr. Murat KURUOĞLU)

İnşaat sektörü karmaşık yapısı ve projelerin tek ve tekrarlanamaz niteliği ile kendine özgü ( el yapımı halı misali eşsiz) bir sektördür. Bu sektörü karmaşık kılan, her proje için yeni baştan örgütlenen pek çok tarafı (mal sahibi , proje müellifleri, yükleniciler, alt yükleniciler, malzeme üreticileri , çevre örgütleri, kamu kuruluşları v.b.) ve pek çok aşamayı (ön fizibilite, tasarım , ihale, imalat, işletme, bakım v.b.) bünyesinde barındırması ve tüm bu taraflar ve aşamalar arasında oluşan bir seri belli belirsiz ilişkileridir. Bu karmaşık yapıyı analitik olarak çözümlemek, örgütlemek ve bir amaç doğrultusunda hedef verme işi de bir o kadar zor olacaktır. Ancak bu işin zorluğu yanında projenin başarısındaki payı kesinlikle göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu noktada bu zorluğun üstesinden gelmek için, işletme ve mühendisliğin ortak çalışması sonucu İnşaat Yönetimi (Construction Management) disiplini ortaya çıkmış ve karmaşık yapıyı modellemiştir. Zamanı, parayı , malzeme-makine-işçilik kavramlarının bütünleşik adı olan kaynak verilerini optimize etmeye çalışan bu dal, bakış açısını insan üzerinde tutmaya çalışmaktadır. Gerçekten inşaat sektörü diğer sektörlere göre emek yoğun bir sektördür. Bu sektörün sağladığı istihdam ve istihdam edilen insanlar göz önüne alındığında bunun üzerine ciddiyetle gidilmesi geren bir konu olduğu ortaya çıkar. İnsan temel ihtiyaçlarının sonsuzluğu karşısında algılama,düşünme yapısı diğer bir değişle kültürü anlaşılabilir bir yapı olmakta, atalarından süregelen alışkanlıklara sahip insan oğlu yeni kazandığı bir alışkanlığı iki nesil sonrasına aktarabilmektedir.

Tüm bu oluşum karşısında inşaat proje yönetimi aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır.

1. Genel Tanımları

2. Süresel Planlama ve yönetimi

3. Maliyet Planlama ve yönetimi

4. Sözleşme yürütücülüğü

5. Kalite yönetimi

6. İş güvenliği ve işçi sağlığı

Bu başlıklar altında incelendiğinde sektörün karmaşık yapısı modelleme ile netlik kazanmakta, artık daha kapsamlı ve görkemli yapılar, daha çok tarafı ve aşamayı içerecek şekilde yapılmaya başlanmıştır.Bu başlıkların her biri bir seri aşamada incelenmektedir. Bu aşamaların her birinde neler yapılması gerektiği, nasıl çalışıldığı oluşturulduğunda proje yönetim sistemi kurulmuş olacaktır.

Maliyet yönetimi proje bütçesinin oluşturulması, izlenmesi ve ödemeler dengesini kontrol altına almayı hedefler. Sözleşme idaresi , etkin bir sözleşmenin oluşturulması, tüm yazışmalar, ödemeler ve yüklenici - mal sahibi arasındaki tüm yasal yaptırımları uğraş konusu yapmaktadır. Kalite yönetimi , imalatların istenen standartlarda gerçekleşmesi için caba sarf ederken, iş güvenliği şantiyenin ve çalışanların güvenlik prosedürlerini oluşturma çabasındadır. İnşaat sektöründe süresel planlama konusu proje yönetim alt başlıklarından biri olup bu sistemin kaburgasını oluşturmaktadır. Yukarıda sayılan tüm başlıklar , tüm evreler içinde organize ve planlı çalışmanın en doğal sonucu sürece hakim olma ve zamana hükmedebilmektir.

İşte İnşaat proje yönetimi, yukarıda sayılanlar ışığında malsahibinin hayallerini, kendisine fiziksel olarak teslim edinceye kadar geçen süreç içinde kullanılan profesyonel bir araç ve çok disiplinli bir yaklaşım olarak anılmaktadır.

Dr. Murat KURUOĞLU

İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

 
BU SAYFAYI ÖNERİN
Bu sayfadaki içeriği beğenebilecek kişilere göndererek onların da haberdar olmalarını sağlayabilirsiniz.
 
 
BU SAYFAYI DEĞERLENDİRİN
Bu sayfadaki içeriği değerlendirin, dilek ve şikayetlerinizi bize bildirin.
 
 
 
© 2007