İLETİŞİM SİTE HARİTASI
 
Share |
ANASAYFA HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ REFERANSLARIMIZ MAKALELER DÖKÜMANLAR
 
MAKALELER
AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMA


İstekli firma teklfinin idarenin belirlediği sınır değerinin altnda kalması halinde idarenin belirlediği süre içersinde
yaklaşık maliyetini analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 1. Teklif Edilen Birim Fiyat Listesi
 2. Hesap Tablosu (kurum fiyatlarının %25 altında karsız)
 3. Analizler (Ek-Y.2)
 4. Analizlerde gösterilen Rayiçlerin bedelini gösteren 45.1.14 maddesince Proforma Faturalar
 5. Maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8)
 6. Genel Giderler (% 1,5 sözleşme giderleri, % 0,05 KYK payı gideri, % 0,11 kesin teminat gideri, % 0,10 allrisk vb.)
 7. Metrajlar

Önemli Notlar:

 1. İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafyndan önceki yılın yayymlanmış birim fiyatları kullanılabilir.
 2. İşçilik fiyatları için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafyndan belirlenen işçilik rayiçlerinin kullanylmaması durumunda, teklif edilen işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.
 3. Proforma tarihi teklif tarihinden önce olması zorunlu değildir fakat Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmektedir.
 4. Üst yazı ile cevap verilmelidir.
 5. İsteklilerin, inşaat iş kalemlerini grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemlerini grupları için bu iş kaleminin gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini gösterecek şekilde analiz sunmaları yeterli kabul edilecektir.
 6. İdarenin aşırı düşük teklif savunması istemesi mecburidir. İsteklinin cevap vermemesi savunmadan vazgeçme anlamy taşır.
 7. Maliyet/satyş tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasını taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir. Proforma Fatura Örneği Proforma Faturalarda Mali Müşavir Sorumluluğu
 8. KİK Genel Tebliği’nin 8.4’üncü maddesine göre; “İhale dokümanında istenen ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenerek ya da onaylanarak başvuru veya teklif kapsamında idareye sunulan belgelerde, Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir. Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre “Kaşeler kare şeklinde olup, en üste “TC” rumuzu, altına “TÜRMOB” yazısı ve “Mm” amblemi, Serbest Muhasebeci veya “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ibaresi ile kaşe numarasını taşır…” Ayrıca uygulama yönetmelikleri eki standart formlarda da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecek belgelerde 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerektiği dipnotlarda belirtilmiştir. Bu nedenle serbest muhasebeci mali müşavir onaylı belgelerde TÜRMOB kaşesi aramanız gerekir. Yeminli mali müşavir tarafından onaylı belgelerde ise bu kaşenin aranmaması, yeminli mali müşavirin mührünün yeterli olacağı düşünülmektedir.Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen KİK uyuşmazlık kararı.
AŞIRI DÜŞÜK TEKKLİF İLE İLGİLİ DİĞER YAZILAR
AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMA ÖRNEĞİ
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFİN HESAPLANMASI
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
 
BU SAYFAYI ÖNERİN
Bu sayfadaki içeriği beğenebilecek kişilere göndererek onların da haberdar olmalarını sağlayabilirsiniz.
 
 
BU SAYFAYI DEĞERLENDİRİN
Bu sayfadaki içeriği değerlendirin, dilek ve şikayetlerinizi bize bildirin.
 
 
 
© 2007